OPEN LIBRARY SCHEDULE

      - Regular opening schedule

        Monday - Friday: 7:00 - 18:30

        Saturday: 8:00 - 12:00

      -Enhanced opening calendar

        Monday - Friday: 7:00 - 20:00

        Saturday: 8:00 - 12:00 (morning)

                  13:00 - 17:00 (afternoon)

02

Jul

“Tài liệu những điều cần biết về nghề công nghệ thông tin”

Tài liệu những điều cần biết về nghề công nghệ thông tin

14

May

Các CSDL miễn phí mọi cấp độ đến từ Infobase

Các CSDL miễn phí mọi cấp độ đến từ Infobase

25

Mar

Thông báo về dịch vụ hỗ trợ bạn đọc mượn giáo trình của Thư viện Khoa Quốc tế trong thời gian diễn ra dịch Covid-19

Nhằm hỗ trợ cho bạn đọc có nhu cầu sử dụng tài liệu trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, Khoa Quốc tế triển khai dịch vụ hỗ trợ bạn đọc mượn giáo trình (Khoa sẽ hỗ trợ bạn đọc toàn bộ chi phí vận chuyển). Bạn đọc có nhu cầu thực hiện theo các cách thức sau:

04

Mar

Thông báo về việc truy cập cơ sở dữ liệu khóa học (CSDLKH) trên phần mềm Koha

Để thuận tiện trong việc lưu trữ và chia sẻ tài liệu giảng dạy liên quan đến các lớp học phần cho sinh viên trong thời gian Khoa tổ chức học online, Thư viện Khoa Quốc tế đã tạo các lớp học phần trong CSDLKH trên phần mềm Koha để hỗ trợ sinh viên trong việc truy cập từ xa để mượn/đọc tài liệu, từ đó hỗ trợ hoạt động tự học, tự nghiên cứu.